facebook Нашата фейсбук страница
   
Побитите камъни - Варна
 

 
 

Побитите камъни - Варна

Уникалните скални образувания Побитите камъни са вписани в световния каталог на ЮНЕСКО като природен феномен. Те се намират на около 18 км от Варна по стария път за София и са разпръснати на около 70 кв.км площ. Местността е полупустинна-полустепна, дълга около 32 км и широка 230 м до 4 км, с редица особености на климата (почти непрекъснати ветрове), почвата (едрозърнести карбонати с необикновено високо съдържание на едри пясъци и силно измити ерозирани глини), растителността ( само тук растат 4 растителни вида) и животински свят. Скалните групи са описани за пръв път през 1829 г. от руския пътешественик Виктор Тепляков. Редица български и европейски учени са предложили свои теории за произхода на Побитите камъни.

Варовиковопясъчните колони достигат до 5-7 м височина и имат диаметър от 30 см до 2-3 м. В повечето случаи имат вътрешна кухина. Приличат на колони от древни храмове, вази, вкаменени дънери, тронове. Природата ги е формовала преди около 50 милиона години, когато местността е била дъно на море. Групите носят различни наименования – Сулуджите, Слънчевските, Страшимировските, Белославските, като част от тях все още са скрити в пясъците. Пейзажът е впечатляващ и оставя трайни спомени у туристите.

Източник: Асоциация МУЗЕЙ ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - Маршрути на културния туризъм - 2004 г.

   
 
2018, КОМПЛЕКС БАРИТЕ Всички права запазени.
Побитите камъни - Варна