Легенда за Барите

Легендата разказва, че преди много, много лета, тука, в местността Барите, живял стар чорбаджия със своите трима сина. Богатството му нямало равно на себе си. Хората разправят, че звездите на небето били по-малко от овцете му. Но най-голямото богатство на чорбаджията били неговите синове. Силни и смели мъже, те помагали във всичко на своя баща, обичали се помежду си и живяли задружно.

Така, в разбирателство и любов минавали дните, редяли се годините. Но дошъл денят, в който чорбаджията вече престарял, легнал на смъртен одър. Синовете изведнъж забравили братската обич. Започнали да се карат при подялбата на имота – на всеки му се струвало, че другият получава повече. Решили един да вземе всичко и той да е този, който баща им реши. Сърцето на стареца се разкъсвало от молбата на синовете, късало да гледа как рожбите му се карат в последните часове на неговия живот.

Вместо отговор той дал заръка.
Поискал от тях да направят три вира, така че водата, която идвала от извора да пълни първия, от първия да прелива във втория, и от втория в третия.
Синовете недоумявали, но решили да изпълнят последното желание на баща си. Така и сторили.
Когато всичко било готово, бащата ги накарал да запушат преливника от първия към втория вир, така че водата да пълни само първия. Речено – сторено.
Не минало много време и вторият и третият вир пресъхнали, а първият се препълнил, стените му не издържали и той се разрушил.

Бащата погледнал чедата си и рекъл:

“ Ако дам любовта си само на един от вас, то тя ще го унищожи, защото е прекалено силна само за едно сърце. Недейте да прекъсвате свещената връзка между вас, защото ще пресъхнете също като тези два вира. Вземете поука от думите ми, синове мои, обичайте се и никога повече не карайте бащино сърце да дели ! “

Синовете разбрали грешката си, прегърнали се, паднали на колене пред баща си и със сълзи на очи му поискали прошка.
Старецът дал прошка, усмихнал се и спокоен предал Богу дух.

И до днес трите вира в местността Барите пазят завета на бащата и напомнят на поколенията , че братската обич няма равна по богатство.
ГалерияМеню
Начало
Местоположение
Хотел
Политика за защита на личните данни
Контакти
Събития
Ресторант
Тържества
Забавления
Обичаи
Занаяти
Барите
Промоции
Празнични оферти
Подаръчни ваучери
Легенда
Галерия
Забележителности
Песен за Барите

Контакти
с.Чернево, обл. Варненска
GSM: 0885 141953
e-mail: barite_k@abv.bg


"Кателиеви - 90" ООД
гр. Варна, местност Акчелар 21-339
ЕИК 030034229
BG030034229
МОЛ: Красимир Кателиев
2023, КОМПЛЕКС БАРИТЕ. Всички права запазени.