Политика за защита на личните данни

Въведение


Извършвайки дейността си, Кателиеви 90 ООД, ЕИК 030034229, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м-ст Акчелар п.ХХI №339, (Дружеството, Кателиеви 90, ние, нас), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.Тази интернет страница www.complexbarite.com се притежава от Кателиеви 90 ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Кателиеви 90 се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Кателиеви 90 не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


Какво са лични данни?


Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Кателиеви 90 не обработва такава информация за Вас.


Събиране и използване на лични данни


Кателиеви 90 събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Кателиеви 90. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Кателиеви 90.По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Кателиеви 90 може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Кателиеви 90 и предоставяте информация на Дружеството.


Каква лична информация събираме?

- При купуване продукт или услуга, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането - електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
- За издаване на фактура и обработването й - имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
- Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта, история на покупките и търсенията Ви;
- За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
- Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, Кателиеви 90 ООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;


За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация?Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Кателиеви 90 са:- Дейности по управление на продажби на стоки и услуги:

-- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка на основание сключването на договор с Кателиеви 90;
-- Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

-- Осчетоводяване и фактуриране на покупките на стоки и услуги на основание законовото ни задължение за това;

- Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Кателиеви 90 ООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.В допълнение Вашите данни се обработват от Кателиеви 90 и за целите на:- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Кателиеви 90, на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

- Организиране на спортни събития и регистрация за участието Ви на основание съгласието Ви.


Защита на личната информация
 

Кателиеви 90 взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.


Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.


Всички служители на Кателиеви 90 са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.За случаите, в които Кателиеви 90 споделя информация за Вас с трети лица, доставчици на Кателиеви 90, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.


Съхранение на личната информация


Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.Вашите права във връзка с данните ВиАко сте предоставили Ваши лични данни на Кателиеви 90 ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:


- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Кателиеви 90;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на katelievi@katelievi.com , barite_k@abv.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна 9014, пк 18 за длъжностното лице за защита на данните.ДецаНе събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Кателиеви 90, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.Валидност и актуализиране на политикатаВъзможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.Данни за контактАКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В КАТЕЛИЕВИ 90, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
На имейл адрес: katelievi@katelievi.com
По пощата: гр.Варна 9014 пк 18 за Длъжностното лице за защита на данните.


ГалерияМеню
Начало
Местоположение
Хотел
Политика за защита на личните данни
Контакти
Събития
Ресторант
Тържества
Забавления
Обичаи
Занаяти
Барите
Промоции
Празнични оферти
Подаръчни ваучери
Легенда
Галерия
Забележителности
Песен за Барите

Контакти
с.Чернево, обл. Варненска
GSM: 0885 141953
e-mail: barite_k@abv.bg


"Кателиеви - 90" ООД
гр. Варна, местност Акчелар 21-339
ЕИК 030034229
BG030034229
МОЛ: Красимир Кателиев
2023, КОМПЛЕКС БАРИТЕ. Всички права запазени.